ထိုင္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သ

And here is a summary of music ထိုင္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သ finest we notify along with show to you personally. All of us receive a lot of tunes ထိုင္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သ nevertheless we simply present the particular tunes that any of us feel would be the very best songs.

The melody ထိုင္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သ is only intended for trial if you decide to such as the tune you need to pick the first music. Assistance your performer by purchasing the authentic cd ထိုင္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သ therefore the singer can offer the top song in addition to continue doing the job.

1 ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြ ဌာေနျပန္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 0 Downloaded: 2 Played: 0 Filesize: 3.58MB Duration: 03:54

2 ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာဒုကၡသည္တခ်ဳိ႕ ေနရပ္စျပန္.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 0 Downloaded: 1 Played: 0 Filesize: 1.46MB Duration: 01:35

3 ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားအေရး အေရာင္မဲ့ပရဟိတကြန္ယက္ သထံုအဖဲြ႕မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 0 Downloaded: 0 Played: 0 Filesize: 5.92MB Duration: 03:14

4 ထိုင္းအလုပ္သမားဥပေဒသစ္ ဆုိင္းငံ့မႈ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ပိုရဟု ျမန္မာသံအရာရွိဆို.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 0 Downloaded: 1 Played: 0 Filesize: 3.54MB Duration: 03:51

5 ထိုင္းေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား မွတ္ပံုတင္ကန္႔သတ္ရက္အသစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၊ ၂၀၁၈ အထိတိုး.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 0 Downloaded: 0 Played: 0 Filesize: 711.43kB Duration: 00:45

6 Fed ဒါရိုက္တာ ဦးထူးခ်စ္အား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဂုဏ္ျပဳ.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 0 Downloaded: 0 Played: 0 Filesize: 497.32kB Duration: 00:31

7 စုစည္းတင္ျပခ်က္.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 0 Downloaded: 2 Played: 0 Filesize: 5.91MB Duration: 06:27

8 ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 0 Downloaded: 4 Played: 0 Filesize: 5.66MB Duration: 06:10

9 Llks Peace 5 မတူကြဲျပားမႈေတြၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 3 Downloaded: 85 Played: 0 Filesize: 37.7MB Duration: 16:28

10 ထုိင္းမွာစြပ္စြဲဖမ္းဆီးခံထားရသူ ကုိ၀င္းေဇာ္ထြန္းရဲ႕ ဖခင္ေျပာျပခ်က္.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 2 Downloaded: 228 Played: 0 Filesize: 3.06MB Duration: 03:20

11 ေမးျမန္းခ်က္.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 0 Downloaded: 0 Played: 0 Filesize: 2.02MB Duration: 02:12

12 စားဝတ္ေနေရး ေျပလည္ျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဦးတည္နိုင္.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 0 Downloaded: 0 Played: 0 Filesize: 4.58MB Duration: 05:52

13 Worker.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1 Downloaded: 0 Played: 0 Filesize: 1.66MB Duration: 01:48

14 Aug 11 Pm.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 0 Downloaded: 6 Played: 0 Filesize: 3.28MB Duration: 08:15

15 Rfa Discussion On Enormous Electoral Registration Errors.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 0 Downloaded: 0 Played: 0 Filesize: 21.7MB Duration: 23:42

16 Rfa Discussion On Massive Electrol Roll Mistakes For Myanmar's 2015 General Election.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1 Downloaded: 2 Played: 0 Filesize: 21.15MB Duration: 23:06

17 မိုဘိုင္းလ္ေရဒီယုိအတြက္ သတင္းမ်ား ၂၄-၅-၂၀၁၅ မနက္ ၈-နာရီ.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 1 Downloaded: 0 Played: 0 Filesize: 3.37MB Duration: 01:28

18 Mobile Radio အတြက္ သတင္းမ်ား ၈- ၁၀- ၂၀၁၅ ရက္ေန႕မြန္းလြဲပိုင္း-၁ နာရီ.MP3

Bitrate: 256kbps Likes: 0 Downloaded: 0 Played: 0 Filesize: 1.29MB Duration: 01:24